629/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 2 § lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (28/72) ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag av den 14 februari 1992 (112/92) som följer:

2 §

Studiestöd beviljas även för kompletterande yrkesstudier på heltid vid medborgarinstitut eller sommaruniversitet, om studierna pågår minst 8 veckor.Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 68/93
KuUB 5/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.