618/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av lagen om friluftsliv

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 13 juli 1973 om friluftsliv (606/73) en ny 3 a § som följer:

3 a §

En friluftsled skall planeras så att anläggandet och användningen av den inte leder till att levnadsförhållandena för vilt förstörs i betydande omfattning eller att viltets fortplantering utsätts för avsevärda störningar.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1993.

RP 300/92
JsUB 7/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.