617/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 2 § lagen om enskilda skogar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § lagen den 15 september 1967 om enskilda skogar (412/67), sådant nämnda lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 8 februari 1991 (266/91), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

2 §

Som skogsskövling anses inte heller sådan avverkning eller förnyelse av skog eller behandling av utvecklingsduglig skog som med tillstånd av skogsnämnden utförs så att existens-möjligheterna för vilt samtidigt förbättras eller viltvården i övrigt främjas.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1993.

RP 300/92
JsUB 7/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.