612/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område och därtill hörande protokoll

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Lugano den 16 september 1988 ingångna konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område och i de därtill hörande protokollen är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs i förordning.

RP 177/92
LaUB 1/93

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.