611/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 4 § lagen om den ordning i vilken borgenären skall få betalning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § 2 mom. lagen den 30 december 1992 om den ordning i vilken borgenären skall få betalning (1578/92) som följer:

4 §
Förmånsrätt för underhållsbidrag

Vad som stadgas i 1 mom. gäller även skadestånd som någon är skyldig att betala till barn med stöd av 5 kap. 4 § skadeståndslagen (412/74).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 79/93
LaUB 11/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.