610/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 39 kap. 2 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras den finska språkdräkten i det inledande stycket i 39 kap. 2 § 1 mom. strafflagen,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 25 januari 1993 (54/93).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 79/93
LaUB 11/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.