600/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 4 kap. 30 § utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 kap. 30 § 2 mom. utsökningslagen, sådant det lyder i lag av den 22 juli 1991 (1055/91), som följer:

4 kap.

Om utmätning

30 §

När fast egendom har mätts ut eller när domstolen har bestämt att en fordran skall betalas ur fast egendom, skall i fråga om denna i tillämpliga delar iakttas vad 7 kap. 3 § 2 mom. stadgar om kvarstad i fast egendom.Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 79/93
LaUB 11/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.