576/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Förordning om upphävande av förordningen om avgifter för undersökningar vid folkhälsoinstitutet

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen den 18 oktober 1985 om avgifter för undersökningar vid folkhälsoinsitutet (817/85) jämte ändringar.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.