572/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 1993

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Arbetslöshetsförsäkringspremien är 6,0 procent av det arbetslönebelopp som arbetsgivaren betalar 1993. Överstiger de sammanlagda arbetslönebelopp som arbetsgivaren betalat dock inte 1 miljon mark 1993, skall arbetslöshetsförsäkringspremien uppgå till 3,75 procent av de arbetslönebelopp som arbetsgivaren betalat.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993 och gäller till och med den 31 december 1993.

Lagen tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremier som betalas för 1993.

RP 86/93
ShUB 15/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.