569/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 2 mom. 10 punkten lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1988 (127/88), som följer:

6 §

Som årsinkomst räknas likväl inte:


10) stöd för hemvård av barn, partiellt stöd för hemvård enligt lagen om stöd för hemvård av barn (797/92) eller vårdarvode som grundar sig på avtal om närståendevård som avses i 27 b § socialvårdslagen; ej hellerDenna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 73/93
ShUB 13/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.