550/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1992

Lag om ändring av lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/69) en ny 2 a § som följer:

2 a §

Från vårdbidraget kan avdras en motsvarande förmån som betalas för samma barn och samma tid och som grundar sig på en främmande stats lagstiftning eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Från vårdbidrag som har beviljats innan denna lag har trätt i kraft avdras endast en sådan motsvarande, från utlandet betald förmån som har beviljats efter att denna lag har trätt i kraft.

RP 227/92
ShUB 10/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.