544/1993

Utfärdat i Helsingfors den 15 juni 1993

Finlands Banks beslut om att vissa sedlar upphör att gälla som lagliga betalningsmedel

Riksdagens bankfullmäktige har med stöd av 14 § 1 mom. myntlagen av den 16 april 1993 (358/93) och 17 § 1 mom. 4 punkten reglementet för Finlands Bank av den 21 december 1925 (365/25), sådan den lyder i lag av den 16 april 1993 (359/93), beslutat som följer:

1 §

Den 1 januari 1994 upphör följande sedlar utgivna av Finlands Bank att gälla som lagliga betalningsmedel:

5, 10, 20, 50, 100, 500, 1 000 och 5 000 marks sedlarna av 1945 års typ Litt. A,

5, 10, 20, 50, 100, 500 och 1 000 marks sedlarna av 1945 års typ Litt. B,

100, 500, 1 000, 5 000 och 10 000 marks sedlarna av 1955 års typ,

500 marks sedeln av 1956 års typ,

100 marks sedeln av 1957 års typ,

1, 5, 10, 50 och 100 marks sedlarna av 1963 års typ,

5, 10, 50 och 100 marks sedlarna av 1963 års typ Litt. A,

5 och 50 marks sedlarna av 1963 års typ Litt. B,

500 marks sedeln av 1975 års typ,

100 marks sedeln av 1976 års typ,

50 marks sedeln av 1977 års typ,

10 marks sedeln av 1980 års typ och

10 marks sedeln av 1980 års typ Litt. A.

2 §

Finlands Bank löser med stöd av 14 § 2 mom. myntlagen in de sedlar som avses i 1 § till deras nominella värde under en tid av tio år räknat från beslutets ikraftträdande.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 15 juni 1993

FINLANDS BANK


Harri Holkeri Direktionsledamot


Esko Ollila Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.