526/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Lag om ändring av accistabellen i lagen om accis på livsmedelsprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras accistabellen i lagen den 7 december 1979 om accis på livsmedelsprodukter (868/79), sådan denna tabell lyder i lag av den 10 juli 1987 (668/87), som följer:

1 §

Genom denna lag utelämnas produktgrupperna 1-4 och 11-40 i den accistabell som ingår i lagen om accis på livsmedelsprodukter.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Lagen tillämpas från och med den 1 juni 1993.

RP 43/93
StaUB 17/93

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.