516/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Lag om ändring av 16 kap. 2 § lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 kap. 2 § 1 mom. lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/78),

sådant det lyder i lag av den 5 augusti 1983 (687/83), som följer:

16 kap.

Särskilda stadganden

2 §

Stämning och annan delgivning anses ha kommit till bolagets kännedom då den har delgivits en styrelsemedlem, verkställande direktören eller någon annan som är berättigad att ensam eller gemensamt med någon annan teckna firman. Om bolaget inte har en i handelsregistret antecknad styrelsemedlem, verkställande direktör eller annan person med rätt att ensam eller gemensamt med någon annan teckna bolagets firma, skall vid delgivning till bolaget i tillämpliga delar iakttas 11 kap. 11 § rättegångsbalken.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 40/93
LaUB 10/93

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.