495/1993

Utfärdat i Helsingfors den 28 maj 1993

Arbetsministeriets beslut om säkerhetsföreskrifter för sprängnings- och brytningsarbete

Arbetsministeriet har med stöd av 93 § statsrådets beslut den 29 maj 1986 innefattande ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbete (410/86), beslutat:

1 §

I sprängnings- och brytningsarbete skall, utöver vad som bestäms i statsrådets beslut om ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbete (410/86) iakttas säkerhetsföreskrifter: Normer för sprängningsarbeten som publiceras i publikationsseriet: Säkerhetsföreskrifter med nummer 16:0.

2 §

Den publikation som nämns i 1 § kan erhållas från arbetsministeriet mot betalning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1993. Genom det upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 14 augusti 1973 innefattande säkerhetsanvisningar 16:0.

Helsingfors den 28 maj 1993

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Matti Kajantie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.