486/1993

Given i Helsingfors den 11 juni 1993

Lag om upphävande av 15 § lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 15 § lagen den 28 februari 1930 om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång (86/30), sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 maj 1980 (397/80).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 6/93
LaUB 6/93

Helsingfors den 11 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.