475/1993

Given i Helsingfors den 28 maj 1993

Lag om ändring av 35 och 42 §§ lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 35 § 2 mom. och 42 § lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56) som följer:

35 §

Medlemmarna av styrelsen och fullmäktige skall ha fyllt 25 år och minst hälften av dem skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte social- och hälsovårdsministeriet ger pensionskassan rätt att göra undantag. Till medlem får inte utses någon som inte är förtrogen med sjöfart eller försäkring eller investeringsverksamhet.


42 §

Stämning eller annan delgivning anses ha kommit pensionskassan till handa när den i laga ordning har delgivits en styrelsemedlem eller den som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna pensionskassans namn. Minst den ena av de här nämnda skall vara bosatt i Finland.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 312/92
ShUB 4/93

Helsingfors den 28 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.