471/1993

Given i Helsingfors den 28 maj 1993

Förordning om ändring av 3 § förordningen om studiestödsförvaltningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras 3 § förordningen den 16 april 1992 om studiestödsförvaltningen (345/92) som följer:

3 §

Studiestödsnämnden har till uppgift att

1) behandla och avgöra ansökningarna om studiestöd från dem som studerar vid högskolan,

2) övervaka att det finns förutsättningar att få studiestöd och vid behov besluta om att studiestödet skall avbrytas, och

3) sköta andra uppgifter som studiestöds- m centralen inom ramen för sina fullmakter har ålagt den.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

Ågärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 28 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.