427/1993

Utfärdat i Helsingfors den 11 maj 1993

Finansministeriets beslut om statens beskattningsenheter

Finansministeriet har med stöd av 21 § 3 mom. inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) beslutat:

1 §

Statens beskattningsenheter vid inkomstbeskattningen är statens affärsverk och räkenskapsverk samt betalningsställena inom fångvårdsväsendet, som är underställt justitieministeriet, byggnadsdistrikten som lyder under byggnadsstyrelsen, statens läroanstalter som lyder under utbildningsstyrelsen, landsbygdsnäringsdistrikten som lyder under jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral samt de skolhem och sjukhus som lyder under forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (STAKES).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 15 maj 1993.

Beslutet tillämpas första gången vid inkomstbeskattningen för 1993.

Helsingfors den 11 maj 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. överinspektör
Jukka Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.