422/1993

Given i Helsingfors den 7 maj 1993

Förordning om ändring av äktenskapsförordningen

På föredragning av justitieministern

fogas till äktenskapsförordningen av den 6 november 1987 (820/87), i stället för den 18 § som upphävts genom förordning av den 15 februari 1991 (334/91), en ny 18 § som följer:

18 §

Undervisningsministeriet skall göra en anmälan till befolkningsregistercentralen om vigselrätt som har beviljats med stöd av 14 § 2 mom. äktenskapslagen.

Anmälan skall innehålla följande uppgifter:

1) namnet på det religionssamfund som har beviljats vigselrätt och samfundets hemort,

2) beslutets datum och innehåll, samt

3) vem som enligt samfundets statuter har rätt att förrätta vigsel.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.

Helsingfors den 7 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.