419/1993

Given i Helsingfors den 7 maj 1993

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 11 januari 1991 om ändring av upphovsrättslagen (34/91) som följer:


Denna lags 23 § 2 mom. tillämpas inte på datorprogram som skapats innan denna lag trädde i kraft till den del det gäller utlåning av datorprogram till allmänheten. I övrigt stadgas särskilt om tillämpningen av denna lag på datorprogram som har skapats innan denna lag träder i kraft.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 211/92
KuUB 2/93

Helsingfors den 7 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.