417/1993

Given i Helsingfors den 7 maj 1993

Lag om ändring av 14 § äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 14 § äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/29), sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 april 1987 (411/87), ett nytt 3 mom. som följer:

14 §

Om registrering av vigselrätt stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1993.

RP 11/93
LaUB 5/93

Helsingfors den 7 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.