410/1993

Given i Helsingfors den 7 maj 1993

Förordning om ändring av förordningen om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat

På föredragning av finansministern ändras i förordningen den 10 mars 1989 om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat (228/89) 1 § 5 punkten sådan den lyder i förordning av den 26 mars 1993 (292/93) och 1 § 6 punkten sådan den lyder i förordning av den 6 mars 1992 (212/92) som följer:

1 §

Följande tjänster kan, utan hinder av vad som stadgas i förordningarna om inrättande av dem eller i andra förordningar, besättas tills vidare eller för viss tid, för högst fem år i sänder:


5) i finansministeriet tjänsterna som statssekreterare, understatssekreterare och lagstiftningsråd med avtalslön samt avdelningschefstjänsten som statens arbetsmarknadsdirektör med avtalslön vid ministeriets personalavdelning, vid skattestyrelsen generaldirektörstjänsten med avtalslön, vid tullstyrelsen den tullrådstjänst med avtalslön som står utanför avdelningsindelningen, vid Statens utvecklingscentral överdirektörstjänsten med avtalslön, vid Statens ekonomiska forskningscentral forskningsdirektörstjänsterna med avtalslön, specialforskartjänst med grund- eller avtalslön och forskartjänst med grundlön samt vid statens säkerhetsfond tjänsterna som direktör och biträdande direktör med avtalslön,

6) i undervisningsministeriet kanslichefstjänsten med avtalslön och avdelningschefstjänsten med avtalslön vid högskole- och vetenskapsavdelningen, vid högskolorna professorstjänsterna med föränderliga områden och avtalslön, vid Helsingfors universitet direktörstjänster med avtalslön (institutet för bioteknik, forskningsinstitutet för teoretisk fysik och matematiska forskningsinstitutet), vid fortbildningscentralen direktörstjänsten med avtalslön och vid forsknings- och utbildningscentralen i Lahtis forskningsdirektörstjänsten med avtalslön samt direkstörstjänster med grundlön (institutet för internationell ekonomisk rätt, u-landsinstitutet och forskarutbildningen i nationalekonomi) och vid institutet för bioteknik forskningsdirektörstjänsten med grundlön, vid Tammerfors universitet professorstjänsten i teaterarbete med avtalslön och direktorstjänsten (forskningsinstitutet för samhällsvetenskaper) med avtalslön, vid Tekniska högskolan arkitekturprofessorstjänsterna med grundlön och direktörstjänsten (Skogstorps forskningsinstitut)med avtalslön, vid Sibelius-Akademin de professorstjänster med grundlön som förutsätterkonstnärlig kompetens, vid teaterhögskolan tjänsterna som professor och föreståndare för utbildningscentralen med avtalslön samt tjänsterna som biträdande professor med grundlön, vid bildkonstakademin professors-, överlärar- och lektorstjänsterna med avtalslön, vid konstindustriella högskolan tjänsterna som föreståndare för utbildningscentralen samt professor och biträdande professor med avtalslön, vid utbildningsstyrelsen undervisningsrådstjänsterna med avtalslön, vid freds- och konfliktforskningsinstitutet direktörstjänsten med avtalslön, vid Finlands Akademi forskningsdirektörs- och forskarprofessorstjänsterna med avtalslön samt specialforskartjänsten med grundlön, vid statens konstmuseum tjänsterna som överdirektör, museichef och centralarkivchef med avtalslön, vid Centret för internationellt personutbyte direktörstjänsten med avtalslön samt de konstnärsprofessorstjänster som lyder under undervisningsministeriet,Denna förordning träder i kraft den 10 maj 1993.

Helsingfors den 7 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.