406/1993

Utfärdat i Helsingfors den 29 april 1993

Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om produktionspremie för industripotatis

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet ändrat 1 § i sitt beslut av den 26 april 1990 om produktionspremie för industripotatis (388/90), sådan den lyder i statsrådets beslut av den 7 maj 1992 (399/92), som följer:

1 §

Såsom i 1 § 2 mom. samt 3 och 8 §§ lantbruksinkomstlagen (736/89) avsett regionstöd erläggs till fysisk person i produktionspremie för potatis som denne producerat på nedan i 3 § avsett område och sålt för att användas vid tillverkningen av stärkelse eller som råämne till torr potatisindustri, vilken tillverkat flingor, gryn och fransk potatis.


Detta beslut träder i kraft den 5 maj1993.

Helsingfors den 29 april 1993

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Regeringsråd
Väinö Vainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.