393/1993

Given i Helsingfors den 30 april 1993

Lag om ändring av 5 och 9 §§ lagen om accis på livsmedelsprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 2 mom. och 9 § 3 mom. lagen den 7 december 1979 om accis på livsmedelsprodukter (868/79), av dessa lagrum 9 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 23 december 1982 (1015/82), som följer:

5 §

Finansministeriets i 1 mom. avsedda beslut skall publiceras i Tullstyrelsens meddelan-den.

9 §

Finansministeriets i 1 mom. avsedda beslut skall publiceras i Tullstyrelsens meddelanden.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 1993.

RP 331/92
StaUB 12/93

Helsingfors den 30 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.