388/1993

Utfärdat i Helsingfors den 23 april 1993

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av 14 § handels- och industriministeriets beslut om påskrifter på livsmedelsförpackningar

Handels- och industriministeriet har till 14 § i sitt beslut av den 10 maj 1991 om påskrifter på livsmedelsförpackningar (795/91) fogat en ny 9 och 10 punkt som följer:

14 §

I fråga om förpackningspåskrifter gäller följande lättnader:


9) har som ingrediens i ett livsmedel använts koksaltsprodukt behöver gruppnamnen på de tillsatsämnen som ersätter koksalt i koksaltsprodukten inte anges på livsmedlets förpackning och

10) på chokladägg och andra motsvarande dekorationssötsaker som tillverkats av choklad samt på chokladkonfekt eller chokladbitar som säljs styckevis behöver den minsta hållbarhetstiden och den kod som anger livsmedelsparti inte antecknas, om denna påskrift finns på produktens gruppförpackning.Detta beslut träder i kraft den 15 maj 1993.

Helsingfors den 23 april 1993

Minister
Pertti Salolainen

Överinspektör
Mirja Hynönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.