386/1993

Utfärdat i Helsingfors den 29 april 1993

Statsrådets beslut om inrättande och indragning av vissa tjänster inom justitieministeriets förvaltningsområde

Statsrådet har vid föredragning från justitieministeriet med stöd av 6 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), sådant det lyder i lag av den 3 april 1992 (306/92), beslutat:

1 §

I enlighet med statsbudgeten för 1993 inrättas och indras nedan nämnda tjänster med grundlön.

2 §
Underrätterna

Indras räknat från den 1 december 1993:

Domsagorna

två häradshövdingstjänster i löneklass A 30,

tretton häradshövdingstjänster i löneklass A 29,

trettio häradshövdingstjänster i löneklass A 28,

tjugosex häradshövdingstjänster i löneklass A 27,

nio tingsdomartjänster i löneklass A 27,

fyrtio tingsdomartjänster i löneklass A 26,

sjuttioåtta tingsdomartjänster i löneklass A 25, och

femton tingsdomartjänster i löneklass A 24, samt

Rådstuvurätterna

en borgmästartjänst i löneklass A 31,

två borgmästartjänster i löneklass A 30,

nio borgmästartjänster i löneklass A 29,

sju borgmästartjänster i löneklass A 28,

sex borgmästartjänster i löneklass A 27,

fjorton justitierådmanstjänster i löneklass A 28,

femtio justitierådmanstjänster i löneklass A 27,

fyrtio justitierådmanstjänster i löneklass A 26,

sextioåtta justitierådmanstjänster i löneklass A 25,

femtiofem justitierådmanstjänster i löneklass A 24,

sexton justitierådmanstjänster som sköts som bisyssla, för vilka lönen har bestämts särskilt,

tre politirådmanstjänster i löneklass A 20,

två politirådmanstjänster i löneklass A 18,

en politirådmanstjänst i löneklass A 17,

två politirådmanstjänster i löneklass A 16,

tre politirådmanstjänster i löneklass A 15,

fyra politirådmanstjänster i löneklass A 12,

fyra politirådmanstjänster i löneklass A 10, och

tio politirådmanstjänster som sköts som bisyssla, för vilka lönen har bestämts särskilt.

Inrättas räknat från den 1 december 1993:

Alavus tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Birkalands tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Björneborgs tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Borgå tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Brahestads tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Esbo tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 31,

Forssa tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Haapajärvi tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Heinola tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Helsingfors tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 32,

Hyvinge tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Idensalmi tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Iitti tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Ikalis tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Imatra tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Jakobstads tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Joensuu tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Juva tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Jyväskylä tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Jämsä tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Kajana tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Kauhajoki tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Kauhava tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Kemi tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Kemijärvi tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Kumo tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Karleby tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Korsholms tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Kotka tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Kouvola tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Kuopio tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Kuusamo tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Kyrolands tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Lahtis tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 31,

Lapplands tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Lappo tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Loimaa tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Lojo tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Lovisa tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Mynämäki tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Nilsiä tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Nurmes tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Nyslotts tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Orimattila tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Pargas tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Pieksämäki tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Raseborgs tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Raumo tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Riihimäki tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Rovaniemi tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Saarijärvi tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Salo tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Seinäjoki tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

S:t Michels tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Tammerfors tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 31,

Tavastehus tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Toijala tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Torneå tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29,

Tusby tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Uleåborgs tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 31,

Vammala tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Vanda tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 31,

Varkaus tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Vasa tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Villmanstrands tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Ylivieska tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Åbo tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 31,

Åbonejdens tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 30,

Ålands tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 28,

Äänekoski tingsrätt

en lagmanstjänst i löneklass A 29, samt

Gemensamt för tingsrätterna

femtionio tingsdomartjänster i löneklass A 28,

åttiofyra tingsdomartjänster i löneklass A 27,

hundratre tingsdomartjänster i löneklass A 26, och

hundratrettiotre tingsdomartjänster i löneklass A 25.

3 §

Åtgärder för besättande av en tjänst som inrättats genom detta beslut får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsten in-rättas.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 5 maj 1993.

Helsingfors den 29 april 1993

Justitieminister
Hannele Pokka

Äldre regeringssekreterare
Ahti Penttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.