381/1993

Given i Helsingfors den 23 april 1993

Förordning om ändring av 8 § förordningen om skatteförvaltningen

På föredragning av finansministern

ändras i förordning om skatteförvaltningen av den 20 december 1991 (1629/91) 8 § 2 mom. som följer:

8 §

För Åbo och Björneborgs län samt Ålands län finns ett gemensamt länsskatteverk vars namn är Åbo länsskatteverk. För Kymmene och S:t Michels län finns ett gemensamt länsskatteverk vars namn är Sydöstra-Finlands länsskatteverk.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 23 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.