378/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 april 1993

Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter och områden från Mietoinens kommun till Mynämäki kommun

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Mietoinens kommun överförs till Mynämäki kommun följande lägenheter och områden:

1) i Runoinens by hela lägenheten Vähäkylä 1:1, invid vilken den nya kommungränsen börjar vid röset nr 40 och löper mot sydost längs lägenhetens rå till röset nr 41 och därifrån längs norra kanten av vägområdesenheten 895:0:202 mot öster till röset nr 67 för lägenheten Vähäkylä 1:1 varifrån kommungränsen fortsätter mot norr längs rån för samma lägenhet via rösena nr 43 och 44 till röset nr 45. Härifrån fortsätter gränsen mot nordväst längs rån för lägenheten Vähäkylä 1:1 till röset nr 91 och löper vidare i samma riktning via vägområdesenheten 895:0:202 till nordvästra kanten av vägområdet. Härifrån fortsätter gränsen mot sydväst till röset nr 37 som är beläget på vägområdets kant vid den gamla kommungränsen;

2) i Ruonkallio by lägenheten Kuuskoski I 1:1;

3) i Uhlu by lägenheten Rantala 1:43;

4) i Valaskallio by lägenheterna Santala 1:27, Ritamäki 5:4, Paavola 5:25 och Perälä 7:7; samt

5) de allmänna områden som är belägna inom området för de ovan nämnda lägenheterna Vähäkylä 1:1 och Ritamäki 5:4.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 april 1993

Minister
Pirjo Rusanen

Tf. överinspektör
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.