376/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 april 1993

Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Kangasniemi kommun och S:t Michels landskommun till Hirvensalmi kommun

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Kangasniemi kommun överförs till Hirvensalmi kommun följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) i Rauhajärvi by lägenheterna Lehmisaari 6:10 och Tervonen 6:12 i sin helhet;

2) i Puulasalmi by lägenheterna Koivuranta 1:9, Ihotunranta 2:26, Samu 2:31, Möllikkä 2:32, Mettätupa 2:33, Pässiniemi 2:34, Ainola 2:42, Kallioranta 2:43, Ihotunsaari 2:44, Kalliosalo 3:12, Vihervaara 3:24, Impivaara 3:25 och Tervaniemi 3:26 i sin helhet och av lägenheten Huhtilampi 5 skiftet Ihotunsaari och det kring Ihotunsaari belägna samfällda vattenområdet 419:876:1 för hemmanen 1-3 i byn; samt

3) de övriga samfällda områdena inom det område som utgörs av de lägenheter, lägenhetsdelar och områden som skall överföras.

2 §

Från S:t Michels landskommun överförs till Hirvensalmi kommun i Vanhamäki by lägenheterna Ahokoti 12:18, Kesäkoto 12:19, Aamuranta 12:23, Tuulentupa 12:24, Sirkanniemi 12:25, Kalliorinne 12:27, Jaakonsaari 12:28, Kallioniemi 12:29, Heikkari 12:30, Vuorela 12:31, Kaijanmaa 12:32, Niemi 12:38, Mäntylä 12:39, Metsälä 12:40, Kalliola 12:41, Kivikko 12:42, Pohjaniemi 13:21, Talliniitty 13:37, Saaristo 13:38, Kivitasku 13:46, Kuivasaari 13:47, Reposaari 14:17, Pauninsaari 14:18, Hiekkaniemi 14:19, Kesäniemi 14:21, Katosranta 14:26, Lamminsuu 14:28, Soisalo 14:29, Kallioranta 14:35, Katosniemi 14:36, Juntinkumpu 14:37 och Honksaari 14:39 i sin helhet, av lägenheten Anttonen 12:11 skiftet Haapasaari jämte skär, av lägenheten Etelämäki 12:15 skiftet Soisalo jämte holmar och skär, av lägenheten Valkiasalo 12:17 skiftet Mällönsaari jämte skär, av lägenheten Ylätonni 12:34 holmarna Kalliosaari, Korpisaari och Pieni Honkasaari samt skiftet Soisalo och skiftet Vääräsaari jämte skär och av lägenheten Tukianlampi 13:13 skäret Pajusaari, det öster om Simpiänselkä belägna samfällda vattenområdet 876:4 för hemmanen nr 12-14 och 18 samt de övriga samfällda områdena inom det område som utgörs av de lägenheter, lägenhetsdelar och områden som skall överföras.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 april 1993

Minister
Pirjo Rusanen

Tf. överinspektör
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.