375/1993

Given i Helsingfors den 23 april 1993

Lag om upphävande av 5 § 2 mom. lagen om räntestöd för hyresbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 5 § 2 mom. lagen den 19 december 1980 om räntestöd för hyresbostadslån (867/80), sådant det lyder i lag av den 18 januari 1985 (62/85).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1993.

På räntestödslån som har godkänts innan denna lag trätt i kraft tillämpas dock fortfarande det upphävda 5 § 2 mom. sådant det lyder när denna lag träder i kraft.

RP 10/93
MiUB 4/93

Helsingfors den 23 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.