372/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet med Lettland om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det i Helsingfors den 26 november 1992 ingångna protokollet mellan Republiken Finland och Republiken Lettland om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 2/93
UtUB 1/93

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.