369/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Förordning om ändring av 4 och 12 a §§ förordningen om anordnande av naturvetenskaplig grundexamen

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 29 juni 1979 om anordnande av naturvetenskaplig grundexamen (602/79) 4 och 12 a §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § i förordning av den 24 augusti 1990 (727/90) och 12 a § i förordning av den 28 juli 1989 (720/89), som följer:

4 §

Vid Kuopio universitets natur- och miljövetenskapliga fakultet finns på det naturvetenskapliga utbildningsområdet följande utbildningsprogram:

1) utbildningsprogrammet för fysik,

2) utbildningsprogrammet för biokemi och bioteknologi,

3) utbildningsprogrammet för miljöhygien,

4) utbildningsprogrammet för tillämpad zoologi samt

5) utbildningsprogrammet för databehandlingslära.

12 a §

Vid Åbo Akademi finns i fråga om utbildningen av ämneslärare på det naturvetenskapliga utbildningsområdet följande kombinationer av undervisningsämnen:

1) fysik och kemi,

2) fysik och matematik,

3) fysik och datateknik,

4) kemi och matematik,

5) kemi och datateknik,

6) matematik och datateknik,

7) biologi och kemi samt

8) biologi och geografi.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.