367/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Förordning om lägre och högre högskoleexamen på bildkonstens område

På föredragning av undervisningsministern stadgas:

1 §
Examina

Bildkonstexamen är lägre högskoleexamen på bildkonstens område.

Slutexamen vid bildkonstakademin är högre högskoleexamen på bildkonstens område.

Lägre och högre examen på bildkonstens område kan avläggas vid bildkonstakademin.

2 §
Bildkonstexamen

Målet för den utbildning som leder till bildkonstexamen är att ge studeranden allmän beredskap för konstnärligt arbete på bildkonstens område.

Omfattningen av de studier som leder till examen är 140 studieveckor. Studierna ordnas så, att examen kan avläggas på fyra läsår.

Den som har avlagt examen kan antas för avläggande av slutexamen vid bildkonstakademin på det sätt som bestäms i examensstadgan.

3 §
Slutexamen vid bildkonstakademin

Målet för den utbildning som leder till slutexamen vid bildkonstakademin är att ge studeranden beredskap för konstnärligt arbete på bildkonstens område samt för påbyggnadsutbildning på bildkonstens område.

Examensområdena är skulptur, måleri, konstgrafik och konstarter som omfattar rum-tidkonstverk.

Omfattningen av de studier som leder till examen är 180 studieveckor. I studierna ingår praktiska och teoretiska studier på bildkonstens område, en avhandling och språkstudier. Studierna ordnas så, att examen kan avläggas på fem läsår.

4 §
Utveckling av utbildningen

Den fortgående utvecklingen av examina, de studier som leder till examina och fortsatt utbildning samt planeringen av påbyggnadsexamina på bildkonstens område sker vid bildkonstakademin i samarbete mellan styrelsen och institutionerna.

5 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning meddelas i examensstadgan.

Om studierna och undervisningen bestäms i undervisningsplanen.

6 §
Särskilda stadganden

Bildkonstakademin utfärdar för studeranden examensbetyg över avlagd examen. Studeranden har rätt att under studiernas gång få intyg över de studier som han har slutfört.

En studerande får tillgodoräkna sig sina studier vid en inhemsk eller utländsk läroanstalt på det sätt som bildkonstakademin bestämmer.

Den som har fått avgångsbetyg vid bildkonstakademin kan antas för att avlägga examina enligt denna förordning på det sätt som bildkonstakademin bestämmer.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

När denna förordning träder i kraft övergår studerandena vid bildkonstakademin till att avlägga examen enligt denna förordning på det sätt som bildkonstakademin bestämmer.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.