366/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Förordning om ändring av förordningen om bildkonstakademin

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 14 juni 1985 om bildkonstakademin (496/85) 43 och 44 §§ samt

ändras 7 § 1 mom. 3 punkten och 17 § 1 mom., av dessa lagrum 7 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i förordning av den 8 juni 1990 (492/90), som följer:

7 §

Styrelsen har till uppgift


3) att godkänna akademins examensstadga samt instruktionerna och andra motsvarande bestämmelser,


17 §

För förvaltningen av undervisningen finns vid akademin en institution för allmän undervisning, en institution för skulptur, en institution för måleri, en institution för konstgrafik och en institution för rum-tidkonstverk.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.