363/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Lag om upphävande av 14 § lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 14 § lagen den 27 mars 1991 om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/91).

2 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 340/92
TrUB 2/93
EES-avtalets bilaga IX: rådets direktiv (72/166/EEG) (ändr. genom rådets direktiv 72/430/EEG, rådets direktiv (84/5/EEG, 90/232/EEG och 90/618/EEG)

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.