359/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Lag om ändring av 17 § reglementet för Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 § 1 mom. 4 punkten reglementet för Finlands Bank av den 21 december 1925 (365/25), sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 december 1962 (678/62), som följer:

17 §

Det ankommer på bankfullmäktige:


4) att besluta om tillverkningen av nya sedelvalörer och sedeltyper samt om att sedlar skall upphöra att vara lagliga betalningsmedel;Denna lag träder i kraft den 1 maj 1993.

RP 7/93
EkUB 7/93

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.