347/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Lag om ändring av 4 § tulltarifflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) som följer:

4 §

Tullen för en vara som används i industriell produktion kan avlyftas eller sänkas (industriförmån), om förmånen är väsentlig med tanke på konkurrenskraften och om industriförmånen inte medför olägenhet för den inhemska produktionen.Finansministeriet beslutar efter att ha hört delegationen för tullärenden om beviljande av industriförmån och fastställer en förteckning över de varor för vilka industritull uppbärs.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993.

RP 330/92
StaUB 8/93

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.