320/1993

Given i Helsingfors den 2 april 1993

Förordning om upphävande av 9 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. socialvårdsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas:

1 §

Härmed upphävs 9 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. socialvårdsförordningen av den 29 juni 1983 (607/83).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 2 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.