303/1993

Given i Helsingfors den 19 mars 1993

Förordning om ändring av 6 § förordningen angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättsmedicinska undersökningar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 6 § 2 mom. förordningen den 28 december 1956 (689/56) angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättsmedicinska undersökningar, sådant det lyder i förordning av den 4 juli 1975 (551/75), som följer:

6 §

Länsstyrelsen erlägger därefter de godkännbara arvodena. För vidarebefordrande av räkningar och till länsstyrelsen anlända förrättningshandlingar gäller vad som särskilt stadgats eller beslutats om handlingar gällande rättsmedicinska obduktioner.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1993.

Helsingfors den 19 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.