302/1993

Given i Helsingfors den 19 mars 1993

Förordning om ändring av 3 § mentalvårdsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 3 § 2 mom. mentalvårdsförordning en 21 december 1990 (1247/90), sådant det lyder i förordning av den 27 november 1992 (1133/92), som följer:

3 §

Om det inte har bestämts att den åtalade skall häktas, skall rättsskyddscentralen för hälsovården sända handlingarna till den läkare som ansvarar för undersökningen samt ett meddelande om plats och tid för undersökningen till polisen på den åtalades boningsort, som skall meddela den som skall undersökas om plats och tid för undersökningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1993.

Helsingfors den 19 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.