297/1993

Utfärdat i Helsingfors den 25 mars 1993

Statsrådets beslut om fastställande av i lagen om semesterpenning för småföretagare avsedda beloppet av maximiårsinkomsten och storleken av semesterpenning

Statsrådet har vid föredragning frän social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 3 § 1 mom. 3 punkt och 5 § lagen den 27 maj 1977 om semesterpenning för småföretagare (408/77) beslutat:

1 §

Det i lagen om semesterpenning för småföretagare (408/77) i 3 § 1 mom. 3 punkt avsedda beloppet av småföretagares vid statsbeskattningen beskattningsbara maximiårsinkomst utgör 75 000 mark.

2 §

Semesterpenningens storlek är 210 mark per dag dvs. sammanlagt minst 840 och högst 1 680 mark.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1993. Det tillämpas på semesterpenning som erlägges under den semesterperiod som börjar den 1 april 1993 och slutar den 31 mars 1994.

Helsingfors den 25 mars 1993

Minister
Toimi Kankaanniemi

Yngre regeringssekreterare
Riitta Kuusisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.