292/1993

Given i Helsingfors den 26 mars 1993

Förordning om ändring av förordningen om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat

På föredragning av finansministern ändras i förordningen den 10 mars 1989 om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat (228/89) 1 § 5 punkten sådan den lyder i förordning av den 27 mars 1991 (577/91) som följer:

1 §

Följande tjänster kan, utan hinder av vad som stadgas i förordningarna om inrättande av dem eller i andra förordningar, besättas tills vidare eller för viss tid, för högst fem år i sänder:


5) i finansministeriet tjänsterna som statssekreterare, understatssekreterare och lagstiftningsråd med avtalslön samt avdelningschefstjänsten som statens arbetsmarknadsdirektör med avtalslön vid ministeriets personalavdelning, vid skattestyrelsen generaldirektörstjänsten med avtalslön, vid tullstyrelsen den tullrådstjänst med avtalslön som står utanför avdelningsindelningen, vid Statens utvecklingscentral överdirektörstjänsten med avtalslön, vid Statens ekonomiska forskningscentral forskningsdirektörstjänsterna med avtalslön, specialforskartjänst med grund- eller avtalslön och forskartjänst med grundlön samt vid statens säkerhetsfond direktörstjänsten med avtalslön,Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993.

Helsingfors den 26 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.