281/1993

Givet i Helsingfors den 24 mara 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer i läkemedelsverket

Social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet med 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) fattat följande beslut:

1 §

De i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka läkemedelsverket uppbär fasta avgifter enligt bifogade tabell är kvalitetskontrollen av preventivmedel.

2 §

De i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer vilka prissätts enligt företagsekonomiska grunder av läkemedelsverket är följande:

1) informationstjänst som anknyter sig till data- och informationssystem, då det inte är fråga om väglednings- och rådgivningsservice i liten skala;

2) utbildnings- och konsultationstjänster;

3) utredningar, kontroller och analyser gjorda på beställning;

4) publikationer; samt

5) fotostatkopior och andra avskrifter.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 24 mars 1993. Beslutet är giltigt fram till slutet av 1993.

Helsingfors den 24 mars 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Harri Sintonen

BILAGA

Kvalitetskontroll av preventivmedel
1) Intrauterina preventivmedel
180 prov av ett parti 5 000 mk
60 prov av ett parti 3 000 mk
2) Kemiska preventivmedel
20 prov av ett parti 2 500 mk
3) Kondomer
400 prov av ett parti 1 250 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.