280/1993

Utfärdat i Helsingfors den 18 mars 1993

Statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 9 § 2 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 december 1992 (1653/92) beslutat:

1 §

I 9 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa m nödvändiga, i 5 a § avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts till 80 procent, är:

Sjukdom Näringspreparat
Komjölks- och sojaproteinintolerans hos småbarn 1) Nutramigen
2) Nutri-Junior
3) Pepti Junior
4) Profylac
5) modersmjölk
Komjölksintolerans hos småbarn 1) Dietta-Soija
2) Locasol
3) Nutramigen
4) Nutri-Soija
5) Pepti Junior
6) Profylac
7) Prosobee
Medfödda störningar i aminosyrametabolismen 1) Dietta Energi
2) Fantomalt
3) individuella aminosyrapreparat
Tillstånd som kräver fortsatt daglig enteral slangmatning 1) Biosorbin MCT
2) Carbospare
3) Dietta Energi
4) Dietta Entero
5) Enrich
6) Ensure
7) Fantomalt
8) Fresubin Fiber Mósli
9) Fresubin Standard
10) Fresubin 750 MCT
11) Nutrison energirik
12) Nutrison pulver
13) Nutrison fiber
14) Nutrison Na-limiterad
15) Nutrison pediatric
16) Nutrison protein-/minerallimiterad
17) Nutrison soija
18) Nutrison standard
19) Osmolite
20) Pepti 2000
21) Peptison
22) Pre-Nutrison
23) Reabilan
24) Reabilan HN
2 §

I 9 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § avsedda kliniska närings- m preparat, som ersätts till 40 procent av det belopp som vid varje inköp överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter 1) Biosorbin MCT
2) Carbospare
3) Dietta Energi
4) Dietta Entero
5) Dietta Plus
6) Dietta Protein
7) Dietta Teho
8) Enrich
9) Ensure
10) Fantomalt
11) Fortimel
12) Fresubin
13) Fresubin Fiber Mósli
14) Fresubin Standard
15) Fresubin 750 MCT
16) Nutridrink
17) Nutrison energirik
18) Nutrison pulver
19) Nutrison standard
20) Oleum vegetabile tenue
21) Osmolite
22) Pepti 2000
23) Pepti Junior
24) Peptison
25) Pregestimil
26) Protifar
27) Reabilan
28) Reabilan HN
29) Sonana Ren-O-Prot
Svåra njursjukdomar hos barn 1) Dietta Energi
2) Dietta Protein
3) Fantomalt
4) Nutrical
5) Protifar
6) Sonana Ren-O-Prot
Svåra undernäringstillstånd hos barn 1) Carbospare
2) Dietta Energi
3) Dietta Plus
4) Dietta Protein
5) Dietta Teho
6) Fantomalt
7) Fortimel
8) Fresubin
9) Fresubin Fiber Mósli
10) Nutrical
11) Nutridrink
12) Nutrison pulver
13) Protifar
14) Sonana Ren-O-Prot
3 §

På basis av ett och samma recept ersätts i detta beslut avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts till 80 procent, för varje på en gång gjort inköp till en mängd som motsvarar högst tre månaders behandling. Detsamma gäller näringspreparat som ersätts till 40 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen. Av särskilda skäl kan vid varje inköp här avsedda kliniska näringspreparat ersättas även för en längre tid än den ovan nämnda.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 15 april1993.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 31 oktober 1985 om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat, som används vid behandling av dessa och för vilka ersättning utgår enligt sjukförsäkringslagen (837/85) jämte ändringar.

Helsingfors den 18 mars 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Yngre regeringssekreterare
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.