276/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 mars 1993

Trafikministeriets beslut om experiment gällande taxitrafikens taxor

Med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) har trafikministeriet beslutat följande:

1 §

Detta beslut tillämpas i trafik som idkas av taxibilister med stationsplats i Helsingfors, Esbo, Vanda samt Taipalsaari kyrkby och på Saimaanharju område samt dessutom i trafik som idkas av taxibilister med stationsplats på taxistationerna i Kyrkslätt, Sjundeå, Tusby, Nurmijärvi, Kervo, Järvenpää, Sibbo, Reso, S:t Michel, Jyväskylä, Jyväskylä landskommun, Muurame, Kuusamo och Riihimäki.

2 §

I grundavgift får per skjuts debiteras 16,00 mk.

3 §

Kring stationsplatsen bildas ett verksamhetsområde, vars radie är minst 2,5 kilometer. Verksamhetsområdet kan också vara det förra zonområdet. Inom ett verksamhetsområde inställs taxametern på en taxa enligt antalet personer framme hos kunden och då färden går utanför verksamhetsområdet vid verksamhetsområdets gräns. Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda bildar ett enhetligt verksamhetsområde.

Verksamhetsområdets gränser fastställs av vederbörande polismyndighet på framställan av taxiförening.

Då färden riktas utanför verksamhetsområdet iakttas annars i tillämpliga delar punkterna 8, 9 och 10 i trafikministeriets beslut den 19 mars 1990 nr 4254/70/90.

Taxametertaxa får debiteras endast under förutsättning att i taxin finns en taxameter, som granskats och förseglats av en av Bilregistercentralen auktoriserad installations- och reparationsfirma eller en besiktningsman.

4 §

Detta beslut iakttas 5.4.1993-31.12.1993.

I trafik som nämns i 1 § av detta beslut tillämpas under den tid detta beslut iakttas inte 3 § 1 mom., eller 8 § 1 mom. om användning av taxameter, eller 8 § 2 mom. i trafikministeriets beslut om transporttaxor för taxibilar av den 2 april 1991 (603/91).

Helsingfors den 22 mars 1993

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd, i egenskap av avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.