273/1993

Given i Helsingfors den 19 mars 1993

Förordning om ändring av förordningen om avfallshantering

På föredragning av miljöministern

ändras i förordningen den 16 mars 1979 om avfallshantering (307/79) 13 c § och mellanrubriken före den, sådana de lyder i förordning av den 16 april 1987 (425/87), och

fogas till förordningen en ny 13 d § som följer:

Import, export och transitering av avfall
13 c §

Angående import till, export från eller transitering genom Finland av avfall som avses i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall (FördrS 45/92) gäller vad som särskilt stadgas därom.

13 d §

Angående avfall som avses i det av rådet för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) fattade beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall ämnat för återvinning (C(92)39/FINAL; FördrS 53/92) och som importeras till Finland från ett medlemsland i OECD för återvinning, exporteras från Finland till ett medlemsland i OECD för återvinning eller transiteras genom finskt territorium från ett medlemsland i OECD till ett annat för återvinning, gäller vad som särskilt stadgas därom.

Vad som i 1 mom. stadgas om medlemsländer i OECD gäller inte Japan.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993.

Helsingfors den 19 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.