271/1993

Given i Helsingfors den 19 mars 1993

Förordning om ändring av förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

På föredragning av trafikministern

fogas till förordningen den 16 september 1983 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (746/83) en ny 27 a § som följer:

27 a §
Fartygs beredskapsplaner för oljeskador

Finska oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 och andra finska fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 skall ha en beredskapsplan för oljeskador som överensstämmer med sjöfartsstyrelsens bestämmelser.

Den bruttodräktighet som nämns i 1 mom. avser bruttodräktighet enligt 1969 års internationella skeppsmätningskonvention.


Denna förordning träder i kraft den 4 april 1993.

I fråga om fartyg som är i trafik när denna förordning träder i kraft skall denna förordning tillämpas från och med den 4 april 1995.

Helsingfors den 19 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.