270/1993

Given i Helsingfors den 19 mars 1993

Förordning om ändring av 13 och 14 §§ förordningen om meteorologiska institutet

På föredragning av trafikministern

ändras 13 och 14 §§ förordningen den 22 september 1989 om meteorologiska institutet (841/89) som följer:

13 §

Generaldirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten förklaras ledig.

Övrig personal utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

14 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av trafikministeriet och övriga tjänstemän av generaldirektören, om inte något annat föreskrivs nedan eller i arbetsordningen. Annan tjänstledighet än sådan som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal och som varar längre än ett år beviljas dock generaldirektören av statsrådet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.