269/1993

Given i Helsingfors den 19 mars 1993

Förordning om ändring av förordningen om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

fogas till förteckning A 2 i bilagan till förordningen den 27 februari 1981 om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare (173/81) till punkten Virus och mykoplasma två nya växtförstörare och till punkten Insekter och kvalster två nya växtförstörare,

av dessa lagrum punkten Insekter och kvalster sådan den lyder i förordning av den 20 november 1987 (862/87), som följer:

Förteckning A 2. Skadliga växtförstörare, vilka påträffas i Europa och inom medelhavsområdet:

Virus och mykoplasma
Beet necrotic yellow vein virus Sockerbeta
Tomato spotted wilt virus Flera
Insekter och kvalster
Bemisia tabaci Flera
Opogona sacchari Flera

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 1993.

Helsingfors den 19 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.